Regentlängd

Kungar på Sveriges tron genom tiderna

Källor till sidan är : Dick Harrysson. Wikipedia och Tacitus.nu

 

I tidiga uppgifter från 800-900 tal är källorna osäkra, då olika uppgifter förekommer.

Gamla kungaätten

 

800-talet Björn vid Högen

800-talet Anund Uppsala

ca. 850 Olof

Före 900 Erik Emundsson

ca. 900 Björn Eriksson

ca. 930 Ring

ca. 960 Emund Eriksson

ca. 970-975 Olof

ca. 970-993 Erik Segersäll

ca. 993-1022 Olof Skötkonung

ca. 1020-1050 Anund Jakob

ca. 1050-1060 Amund den gamle

 

Stenkilska ätten

 

ca. 1060-1066 Stenkil

ca. 1066 Erik & Erik

ca. 1066, 1081 Halsten

ca. 1066 Anund från Ryssland

ca. 1066-1080 Håkan Röde

ca. 1080 Blot-Sven

? Erik Årsäll/Kol

ca. 1080 -1110 Inge den äldre

ca. 1110-1118 Filip Hallstensson

ca. 1110-1123 Inge den yngre

1120-talet Ragnvald Knaphövde

1120-talet Magnus Nilsson

 

Sverkerska och Erikska ätterna

 

ca. 1130-1156 Sverker den äldre

ca. 1150-1160 Erik Jedvardsson ( den helige)

ca. 1160-1161 Magnus Henriksson

ca. 1161-1167 Karl Sverkersson

ca. 1167-1195 Knut Eriksson

ca. 1195-1208 Sverker (den yngre) Karlsson

ca. 1208-1216 Erik Eriksson

1216-1222 Johan Sverkersson

1222-1229 Erik (läspe o halte) Eriksson

1229-1234 Knut (Långe) Holmgersson

1234-1250 Erik (läspe o halte) Eriksson

 

Folkungaätten

 

1250-1275 Valdemar Birgersson

1275-1290 Magnus Ladulås

1290-1318 Birger Magnusson

1319-1364 Magnus Eriksson

1356-1359 Erik Magnusson

1362-1364 Håkan Magnusson

 

 

Unionskungar

 

1389-1412 Margareta

1396-1439 Erik av Pommern

1441-1448 Kristoffer av Bayern

1457-1463 Kristian 1

1497-1501 Hans

1520-1521 Kristian 11

 

Vasaätten

 

1523-1560 Gustav Vasa

1560-1568 Erik XIV

1568-1592 Johan III

1592-1599 Sigismund

1604-1611 Karl IX

1611-1632 Gustav II Adolf

1632-1654 Kristina

 

Pfalziska ätten

 

1654-1660 Karl X Gustav

1660-1697 Karl XI

1697-1718 Karl XII

1719-1720 Ulrika Eleonora

Ätten Holstein-Gottorp

 

1751-1771 Adolf Fredrik

1771-1792 Gustav III

1792-1809 Gustav IV Adolf

1809-1818 Karl XIII

 

Ätten Bernadotte

 

1818-1844 Karl XIV Johan

1844-1859 Oscar I

1859-1872 Karl XV

1872-1907 Oscar II

1907-1950 Gustav V

1950-1973 Gustav VI Adolf

1973- Karl XVI Gustaf

 

 

 

OBS! Sidan är ej färdig, kommer

att fortsätta fram till dags dato och den som är observant

märker att det finns glapp mellan en del regenter, då styrdes

Sverige av riksföreståndare. Skall försöka att hitta alla och passa

in dom i tiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus

Olof Skökonung

Erik den läspe och halte

Erik Segersäll