Om

Min hemsida

E-post kingen.j@Hotmail.com

 

Bilder från platser där jag bott

Min fru Wivi-Anne vid grillplatsen Mörttjärn

Bild från hyttruinen med slagghögen i bakgrunden och smedjan t.v.

T.h. Hyttan när den var i drift, den lades ned 1932

Karlsdalsbruk

 

Karlsdalsbruks historia finns beskriven av Jägmästare Sven Ihrholm i boken Karlsdalsbruk

i tiden och i Världen från 1600-talet och fram till

modern tid. En ansenlig mängd gamla dokument

ligger till grund för historien.

 

 

 

 

Jag föddes i Stationshuset vid dåvarande Svart-

älvsbanan, men flyttade tiil huset på bilden nedan vid 5 års åldern. Stationshuset är rivet sedan länge, men huset på bilden finns kvar och hade adressen "nya station" när jag bodde där.

flyttade därifrån 1955. På den tiden var det fort-

farande utedass och jordkällare som gällde.

Huset hade fyra lägenheter då. Vi bodde på nedre våningen som ligger möt Öster. Den

som syns på bilden.

 

 

På bilden nedan syns brukets skola, en s.k. B-skola,där 2 lärare hade 6 klasser. Skolan är

numera vandrarhem.

Bild på f.d. Karlsdals brukshandel, där kunde

man köpa en kola (Dixi eller Rival) för 5 öre.

Handlaren hette Prenker på den tiden.

Nedan ser ni det som var posten. Postmästare

van Stanny Strandberg. Jag var så stolt när jag

fick gå dit och tömma min blanka sparbössa med

tioöringar, det blev tio kronor insatta på postspar-

banken och man fick ett märke motsvarande be-

loppet plus en poststämpel.

T.v. ser ni Karlsdals herrgård. Domänverket ägde

bruket och chef för Karlsdals revir var då Jägmästare Stjernspets som bodde i herrgården.

 

 

 

 

 

 

 

Studiebesök på Karlskoga hammar och hejarsmide som är beläget i Granbergsdal

Karlsdalsbruk under sin glansperod med bangård, brädgård i anslutning till sågen och hyttan i bakgrunden.

 

Gamla bilder är hämtade från boken Svartälvsbanan av Erik Sundström

Copyright © All Rights Reserved