DÅ OCH NU 2

Min hemsida

Underhållet och välbevarat, säkert K-märkt

Källan till kommande bilder är Karlskoga Bergslags Hembygdsbok utgiven 1926.

Mossberga ligger några kilometer norr om Granbergsdal. Skolundervisning i Karlskoga började under 1830-talet. Berättelsen är från den tiden. Huset finns inte kvar, men låg vid den torkade bäckfåran som bilden t.h. visar

Foto: Hembygdsföreningens arkiv

Det enda som finns kvar idag om man jämför med bilden

ovan, är milstolpen i bildernas underkant.

Liesmedjan låg längst till höger på stora bilden av området. Bilden t.v. är från boken Karlskoga Bergslags

hembygdsbok utg. 1926, alltså nedlagt innan dess.

Copyright © All Rights Reserved